14/2005 Parvekkeiden lasituksesta vastaavat kaikki taloyhtiön osakkaat
13/2005 Avioliitto = rekisterimerkintärikos? Osa II
12/2005 Henkirikoskatsaus
11/2005 Oikeudenkäyntikulut tapaamisoikeuden täytäntöönpanoasiassa
10/2005 Asunnon luovutusvoiton verovapaus
9/2005 Avioliitto = rekisterimerkintärikos?
8/2005 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen huoltoasiassa
7/2005 Uusi vuosilomalaki
6/2005 Laki kuolleeksi julistamisesta
5/2005 Lentomatkustajan oikeudet
4/2005 Puolison elatus
3/2005 Laki saatavien perinnästä
2/2005 Helsingin kaupungin ensimmäiset ympäristönsuojelumääräykset
1/2005 Liikunta- ja kulttuurisetelistä
22/2004 KHO 2004:99
21/2004 KKO 2004:118
20/2004 KKO 2004:117
19/2004 KHO 2004:90
18/2004 Uusi yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki I
17/2004 Uusi yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki I
16/2004 Kuolinpesän osakkaan velkavastuusta
15/2004 KKO 2004:50
14/2004 YEL-vakuutuksesta
13/2004 Perheen sisäinen lähestymiskielto
12/2004 Uusi ulkomaalaislaki II
11/2004 KKO 2004:40
10/2004 Uusi ulkomaalaislaki I
9/2004 Tupakansavun kulkeutuminen toiseen huoneistoon
8/2004 KKO 2003:131
7/2004 KKO 2004:23 II
6/2004 KKO 2004:23 I
5/2004 Ulosottolain kokonaisuudistus
4/2004 Ryhmätunnistus
3/2004 Yhdenvertaisuuslaki
2/2004 Nya språklagen
1/2004 Uusi kielilaki
19/2003 Uusi hallintolaki II
18/2003 Uusi hallintolaki I
17/2003 Velan vanhentumista koskeva laki II
16/2003 Velan vanhentumista koskeva laki I
15/2003 Uusi järjestyslaki II
14/2003 Uusi järjestyslaki I
13/2003 Uusi uskonnonvapauslaki
12/2003 Ns. määräajassa tehtävästä kansalaisuusilmoituksesta.
11/2003 Ensiasunnon varainsiirtoverosta avopuolisoiden kesken.
10/2003 Ns. toissijaisista perillisistä.
9/2003 Asunto-osakeyhtiön osakkeiden lahjoittamisesta osissa.
8/2003 Kuolinpesän varallisuuteen kuuluvat ansiomerkit ja muistomitalit I.
7/2003 Kuolinpesän varallisuuteen kuuluvat ansiomerkit ja muistomitalit I.
6/2003 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki II.
5/2003 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki II.
4/2003 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki I.
3/2003 Aviopuolisoiden välinen elatussopimus ja laitoshoito.
2/2003 Käsirahan suorittamisesta asuinhuoneiston kaupassa.
1/2003 Rintaperillisen lakiosan suorittamisesta rahana
4/2002 Maallikon kelpoisuudesta toimia oikeudenkäyntiavustajana
3/2002 Avioehtosopimuksen solmiminen ainoastaan kuoleman varalta.
2/2002 Huoneiston saneerauskulujen vähennysoikeudesta
1/2002 Osituksen kohtuullistamisesta