Määräaikaa taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirtämiselle huoneistotietojärjestelmään jatketaan vuodella

Taloyhtiöille asetettua määräaikaa osakeluetteloiden siirtämiselle huoneistotietojärjestelmään jatketaan vuodella 31.12.2023 saakka. Tämän lisäksi huoneistotietojärjestelmän voimaanpanolain keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiötä koskevia säännöksiä täsmennetään. Valtioneuvosto hyväksyi eduskunnalle annettavan esityksen lakimuutoksista tänään 12.11.2020. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Sähköinen osakeluettelon siirtopalvelu otettiin käyttöön keväällä 2020. Sen kautta ennen vuotta 2019 perustettu asunto-osakeyhtiö on voinut siirtää osakeluettelon pidon Maanmittauslaitokselle ja liittyä huoneistotietojärjestelmään. Tarkoituksena on ollut, että isännöinnin piiriin kuuluvat asunto-osakeyhtiöt siirtäisivät osakeluettelonsa pääosin isännöintijärjestelmiin rakennettavan rajapinnan kautta. Rajapinnan avaaminen on kuitenkin viivästynyt, ja osakeluetteloiden siirron sen kautta arvioidaan alkavan maaliskuussa 2021. 

Jos osakeluettelon siirron määräaikaa ei pidennettäisi, jäisi yhtiöille alkuperäisiin tavoitteisiin nähden vain puolitoista vuotta aikaa toteuttaa osakeluettelon siirto määräajassa. Lisäksi osakeluettelon siirto määräajan puitteissa on maksutonta, kun taas myöhemmin siitä peritään maksu. 

Lähde: www.maanmittauslaitos.fi