Työsuhdeasiat

Muuttuva työympäristö on asettanut työsuhdeasiat uuden haasteen eteen. Asioiden hyvä hoito on selvä kilpailuvaltti nykyisessä dynaamisessa yritysmaailmassa.

Yritysjärjestelyt, taloudelliset suhdanteet, työmarkkinaosapuolten päätökset, muuttuva lainsäädäntö, EU-direktiivit sekä työntekijöiden kollektiivinen liikehdintä asettavat yrityksen uusien tilannearvioiden eteen.

Allianssi on yrityksenne apuna muun muassa seuraavissa asioissa:

  • työsopimukset ja johtajasopimukset
  • osakassopimukset
  • irtisanomiset ja henkilökunnan uudelleenjärjestelyt
  • yhteistoimintamenettely
  • työ- ja virkasuhteen päättäminen
  • sopimuserimielisyydet / vahingonkorvaukset
  • työsuojeluasiat