Saatavien perintä

Sopimuserimielisyydet tai muut riitaisuudet yritystoiminnassa saattavat päätyä oikeuden ratkaistaviksi. Hoidamme taidolla ja päättäväisyydellä yrityksesi oikeudenkäynnit ja olemme tukenanne oikeusprosessiin liittyvissä kysymyksissä. On tärkeää, että otatte yhteyttä Allianssiin viipymättä, kun saatte tiedon teitä vastaan nostetusta kanteesta tai kun koette yrityksellänne olevan kanneperusteen.

Yritystoiminnalle tyypilliset oikeudenkäynnit ovat prosessuaalisesti haastavia ja ammattitaitoinen avustaja on oikeudenkäynnissä menestymisen ehto.

Selvitämme puolestanne onko yritystoiminnassanne voimassaoleva oikeusturvavakuutus, joka kattaa pääosin kulunne.

Ensimmäisen perintäkirjeen lähettämisestä emme peri palkkiota.