Osakassopimukset

Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista sekä heidän suhteestaan yhtiöön.

Osakassopimuksessa voidaan sopia seuraavista asioista:

 • Osakkeiden hankinta ja lunastus
 • Uudet osakkeenomistajat ja suostumuslauseke
 • Kilpailukielto
 • Työssäolovelvoite
 • Osakkeenomistajien oikeuksiin liittyvät sopimukset
 • Immateriaalioikeudet ja tietotaito
 • Osakekirjat ja panttauskielto
 • Kolmansien osapuolten tarjoukset ja myötämyyntioikeus
 • Salassapito
 • Sopimusrikkomukset ja sopimussakko
 • Äänestäminen yhtiökokouksessa

Suhde yhtiöjärjestykseen

Osakassopimus ei ole julkinen asiakirjat toisin kuin osakeyhtiön yhtiöjärjestys, joka on kenen tahansa saatavilla kaupparekisteristä.

Yhtiöjärjestyksen sisältö on sidottu osakeyhtiölain säännöksiin ja sen muuttamisesta päättää yhtiökokous.