Verohallinnon ohje: Luonnontuotetulojen verotus

Luonnollinen henkilö voi kerätä metsästä tai muualta luonnosta erilaisia luonnonvaraisia kasveja, marjoja, sieniä tai käpyjä taikka muita vastaavia luonnontuotteita. Hän voi käyttää keräämänsä luonnontuotteet omassa yksityistaloudessaan tai myydä ne. Tällaista luonnontuotteiden myynnistä saatu tuloa kutsutaan luonnontuotetuloksi.

Itse kerättyjen luonnontuotteiden käyttämisestä kerääjän omassa yksityistaloudessa ei muodostu kerääjälle veronalaista tuloa. Luonnontuotteiden myynnistä saadut luonnontuotetulot ovat tietyin edellytyksin verovapaata tuloa tuloverotuksessa eikä niistä välttämättä tarvitse myöskään suorittaa arvonlisäveroa.

Verovapauteen vaikuttavia seikkoja:

  • Myyjänä kerääjä itse
  • Luonnonvarainen tuote
  • Käpy, marja, sieni taikka kasvi tai sen osa
  • Keräämismenetelmä
  • Käyttötarkoitus
  • Luovutus sellaisenaan ilman jalostamista

Lähde: www.vero.fi