Hallitusammattilaisuus

Asunto-ja kiinteistöosakeyhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen velvollisuutena on mm. valvoa isännöitsijän toimintaa, huolehtia, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty luotettavalla ja asianmukaisella tavalla sekä korjaus- ja perusparannushankkeissa hallituksen tehtävät liittyvät toisaalta päätöksen valmisteluun yhtiökokoukselle ja toisaalta hankkeen toteuttamiseen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Kaikki em. edellyttää ammattimaista otetta taloyhtiön hallintoon. Hallitusten jäseniltä vaaditaan aikaa paneutua taloyhtiön asioihin sekä asiantuntemusta ja perehtyneisyyttä lainsäädäntöön ja kiinteistön hoitoon.

Tarjoamme palveluitamme ylläolevissa asioissa toimimalla asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana taikka jäsenenä. Annamme mielellämme asiaa koskevan tarjouksen.