Category Archives: Tuloverolaki

Verohallinto: tarkista verokortilla olevat matkakulut

Verohallinto kannustaa etätöihin siirtyneitä kiinnittämään huomiota verokortilla oleviin vähennyksiin. Etätöiden takia monella jää tältä vuodelta [...]

Korkein hallinto-oikeus: Turva- ja hälytysjärjestelmän asentaminen oikeutti kotitalousvähennykseen

KHO 2020:95: A oli asennuttanut kotiinsa B Oy:n tarjoaman turva- ja hälytysjärjestelmän, joka sisälsi muun [...]

Verohallinnon ohje: luonnollisen henkilön osakeyhtiöstä nostaman osakaslainan verotus

Osakeyhtiölaissa osakeyhtiön lähipiiriin kuuluvalle henkilölle annetusta rahalainasta käy-tetään nimitystä lähipiirilaina. Lähipiirilaina ei sisälly osakeyhtiölain (OYL) [...]