Kaukoliikennejunan pysähdysaika asemalla

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisussa oli kyse siitä, siitä, onko VR-Yhtymä Oy:n tarjoamassa kuljetuspalvelussa virhe, jonka perusteella se voisi olla vastuussa matkustajan menettämästä käsimatkatavarasta.

Matkustajan kertoman mukaan hän menetti osan käsimatkatavaroistaan, kun hän ei asemalla junasta noustuaan ehtinyt palata noutamaan junaan jääneitä tavaroitaan. Matkustajan mukaan junan pysähdysaika Kouvolan asemalla oli vain 20-30 sekuntia. VR on kiistänyt vastuunsa käsimatkatavaran menettämisestä vedoten siihen, että juna on ollut pysähtyneenä asemalla kahden minuutin ajan ja että matkustajalla on siten ollut riittävästi aikaa poistua junasta käsimatkatavaroineen.

VR:n esittämän selvityksen mukaan juna on saapunut 10.8.2018 Kouvolaan kello 13.46 ja jatkanut matkaansa kello 13.48. Lautakunta pitää VR:n esittämää selvitystä junan kulkutiedoista uskottavana ja katsoo toteen näytetyksi, että juna on ollut pysähtyneenä Kouvolan asemalla kaksi minuuttia. Ottaen huomioon junan ovien avautumiseen ja lukitsemiseen kuluneen ajan matkustajalla on ollut vajaat kaksi minuuttia aikaa poistua junasta tavaroineen. Lautakunta katsoo, että matkustajan on varauduttava junasta poistumiseen jo junan kulkiessa. Lautakunta pitää kahta minuuttia pääsääntöisesti riittävän pituisena aikana junasta poistumiseen myös siinä tapauksessa, että matkustajalla on runsaasti käsimatkatavaraa mukanaan.

Edellä esitetyn perusteella VR tarjoamassa kuljetuspalvelussa ei ole näytetty olleen virhettä eikä matkustajalla ole oikeutta korvaukseen vahingosta, joka hänelle on mahdollisesti aiheutunut käsimatkatavaran menettämisestä. Äänestys.

Lähde: www.kuluttajariita.fi