Tag Archives: hyvitys

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu avoeron yhteydessä maksettavan hyvityksen kuulumisesta tulokäsitteen piiriin

KHO 2020:104: A ja B olivat avopuolisoita ja tuloverolain 7 §:ssä tarkoitettuja puolisoita. A oli [...]

Korkeimman oikeuden hyvitystä ja omaisuuden erottelua koskeva ratkaisu

KKO 2020:65: Avopuoliso B oli ostanut puoliosuuden kiinteistöstä, josta avopuoliso A ennestään omisti puolet ja [...]

Korkeimman oikeuden avopuolisoiden omaisuuden erottelua koskeva ratkaisu

KKO 2020:18 Pesänjakaja oli toimittanut avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa tarkoitetun omaisuuden erottelun ja päätöksellään [...]