Category Archives: KKO

Korkeimman oikeuden ositusta koskeva ratkaisu

KKO 2020:54 Syytteen mukaan A oli A:n ja B:n välisessä omaisuuden osituksessa erehdyttänyt sen toimittanutta [...]

Korkeimman oikeuden avopuolisoiden omaisuuden erottelua koskeva ratkaisu

KKO 2020:18 Pesänjakaja oli toimittanut avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa tarkoitetun omaisuuden erottelun ja päätöksellään [...]

Korkeimman oikeuden asunto-osakeyhtiön reklamaatiovelvollisuutta koskeva ratkaisu

KKO 2019:94 Asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa oli 27.12.2012 havaittu vesivahinko. Yhtiö oli 8.3.2013 pidetyssä katselmuksessa esittänyt, [...]