Asunto-osakeyhtiöasiat

Yhtiökokoukset

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa valtuutetun välityksellä. Em. lisäksi osakkeenomistajalla saa olla kokouksessa avustaja.

Voimme edustaa sinua yhtiökokouksessa taikka toimia sinun avustajanasi.

Puheenjohtaja

Yhtiökokous valitsee kokouksen puheenjohtajan. Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset sekä äänestysten tulokset.

Voimme toimia yhtiökokouksen puheenjohtajana.

Yhtiöjärjestykset

Palvelemme asunto-osakeyhtiöitä niiden yhtiöjärjestyksen päivittämiseen liittyvissä toimeksiannoissa.