Uusi tieliikennelaki voimaan kesäkuun alusta

Uudistettu tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Uusi laki sisältää kaikki säännökset, jotka ohjaavat käyttäytymistä tieliikenteessä. Lain tarkoitus on lisätä liikenteen sujuvuutta ja tur-vallisuutta sekä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaati-olle. Uutena asiana laki sisältää säännökset liikennevirhemaksusta. Virhemaksua voidaan käyttää vähäisten liikennerikkomusten seuraamuksena.

Ymmärrettävyys näkyy muun muassa uusien liikennemerkkien ihmishahmojen ja symbolien muutoksessa. Liikennemerkkien symboliikka on kansainvälisesti sovittujen mallien ja muotojen mukaista, jotta merkit ovat selkeitä myös kaduillamme liikkuville ulkomaalaisille tienkäyttäjille. Muuttuneet liikennemerkit korvataan pääosin 10 vuoden siirtymäajan kuluessa.

Lain tavoitteena on myös suojella liikenteessä heikommassa asemassa olevia liikkujia, kuten jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Erityisesti kohderyhmänä ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat eli ikäihmiset ja lapset. Uudessa laissa on aiempaa enemmän korostettu liikkujien vastuullisuutta turvallisuudesta, liikenteen sujuvuudesta ja ympäristöstä.

Tietoa tieliikennelain uudistuksesta löytyy kootusti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkopalvelusta osoitteesta www.tieliikennelaki2020.fi

Uuden tieliikennelain myötä keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi. Vaikka keltainen väri poistuu kokonaan sulkuviivoista- ja alueista, voi sitä vieläkin näkyä liikenteessä. Esimerkiksi keltaisella risteysruudutuksella voidaan osoittaa, että ajoneuvoa ei saa pysäyttää merkinnän kohdalle. Lisäksi keltaisella pysäyttämisrajoitusmerkinnällä voidaan tehostaa liikennemerkillä osoitettua pysäyttämiskieltoa.

Pyörätien jatke

Uuden tieliikennelain myötä pyörätien jatke merkitään vain, jos ajoradan liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä. Näin pyöräilijän on helpompi havaita ylityskohdan tiemerkinnästä, onko hän tien ylityksessä väistämisvelvollinen vai ei. Liikennevaloohjatuissa liittymissä pyörätien jatke tullaan merkitsemään samalla periaatteella, jotta väistämissäännöt ovat selvät silloinkin, kun valot eivät ole toiminnassa.

Teiden varteen tulee useita uusia liikennemerkkejä

Ajokaistojen yhdistyminen. Vetoketjuperiaatteessa kahden kaistan yhdistyessä molempia kaistoja ajetaan niiden loppuun ja siirrytään kaistojen yhtymäkohdassa jatkuvalle kaistalle vuoron perään. Merkkiä voi käyttää vain kahden kaistan yhdistyessä yhdeksi. Merkkiä tullaan käyttämään myös tilapäisissä liikennejärjestelyissä.

Vähimmäisnopeus. Merkillä osoitetulla tiellä ei saa ajaa mainittua nopeutta hiljempaa, jos liikennetilanne ei sitä edellytä.

Pysäköinti

Taajamassa voi kaksisuuntaisella tiellä pysäyttää tai pysäköidä kulkusuunnassa vasemmalle puolelle tietä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä. Pysäköintiajan alkamisen voi ilmoittaa vapaasti eli ei tarvita pysäköintikiekkoa tms. laitetta. Pysäköinnin alkamisaika on kuitenkin ilmoitettava selkeästi havaittavalla tavalla.

Kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinti helpottui.

Polkupyörän takavalo

Pyöriin tulee pimeän aikaan punainen takavalo pakolliseksi.

Kääntyminen

Uuden tieliikennelain mukaan, jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen. Uuden lain mukainen käyttäytyminen on jo vanhan lain aikana ollut yleistä. ”Muu liikenne huomioon ottaen” osoittaa, että kääntyjä on vastuussa turvallisesta kääntymisestä suhteessa muuhun liikenteeseen.

Lähde: www.tieliikennelaki2020.fi