Poliisin virka-asussa sallitaan jatkossa myös muu yksilöivä tunnistemerkki kuin nimilaatta

Sisäministeriö on muuttanut poliisin virka-asusta annettua asetusta. Jatkossa poliisin virkapuvussa voi olla myös muu yksilöivä tunniste kuin nimilaatta. Uusi asetus tulee voimaan 1.10.2020.

Poliisin virkapuvusta annetun asetuksen mukaan poliisin virkavaatteisiin kuuluvat virka-asemaa osoittavat tunnukset ja nimilaatta. Asetusta muutetaan niin, että jatkossa virkapuvussa voi käyttää nimilaatan sijaan tilapäisiä tunnistemerkkejä tai muita sellaisia tunnistemerkkejä, joilla poliisi voidaan yksilöidä, esimerkiksi numeroa.

Nimilaatan lisäksi muun yksilöivän tunnistemerkin käytön mahdollistaminen poliisin virka-asussa ei poista poliisilain mukaista poliisin velvollisuutta esittää pyynnöstä virkamerkkinsä, josta ilmenevät henkilötiedot.

Muutoksen tarkoituksena vähentää poliiseihin kohdistuvaa maalittamista ja uhkailua

Kuluvalla hallituskaudella toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti poikkihallinnollisia toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen.

Maalittamisessa voi olla kyse esimerkiksi suorasta tai epäsuorasta uhkailusta tai yksityiselämään liittyvien tietojen kaivelemisesta ja vääristelemisestä. Maalittamisen tavoitteena voi olla virkamiehen painostaminen luopumaan virkatehtävien hoitamisesta. Sen sijaan maalittamista eivät ole viranomaisen arvostelu, yksittäinen virkatoimen arvostelu tai kansalaisten tavanomainen oikeussuojakeinojen käyttäminen.

Lähde: www.intermin.fi