COVID-19

Älä mene sairaana verotoimistoon

Asioi ensisijaisesti OmaVerossa. Voit hoitaa suurimman osan veroasioistasi siellä. Löydät vero.fi:sta valmiit ohjeet veroasioidesi hoitamiseen.

Älä tule verotoimistoon, ellei se ole aivan välttämätöntä. Jos asiasi kuitenkin vaatii vero-toimistossa käymistä, noudata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hygieniasuositusta.

Pese kätesi aina
• kun tulet ulkoa sisään
• ennen ruoan laittoa ja ruokailua
• wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen
• niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen
• kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö.

Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

Pysäytä mikrobien leviäminen
• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat.
• Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.
• Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

Koronatilanne: Verohallinto tukee yrityksiä

Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasi-oita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esi-merkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujär-jestelyä. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityk-sen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Verohallinto tukee yrityksiä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tehostamalla edellä mai-nittujen asioiden käsittelyä. Myös arvonlisäveron palautusten käsittelyä tehostetaan.

Ennakkovero: tarkista ja hae tarvittaessa muutosta

Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai ku-lut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Voit tarkistaa ennakkoverosi ja hakea muutosta OmaVerossa (vero.fi/omavero).

Veroilmoitukset: voit pyytää lisäaikaa

Voit hakea veroilmoitukselle lisäaikaa. Lisäaika voidaan myöntää, jos sinulla on erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen, jonka vuoksi olet estynyt antamaan ilmoituksen määrä-ajassa.

Jos annat veroilmoituksen myöhässä: Kun sinulla on erityinen syy, esimerkiksi sairastumi-nen, voit pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä.

Alv-ilmoitukset: myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myön-tää lisäaikaa, mutta voit kuitenkin pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä. Myö-hästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Jos sinulla tai yritykselläsi on maksuvaikeuksia:

Voit hakea tilapäisiin maksuvaikeuksiin maksujärjestelyä OmaVerossa tai soittamalla pal-velunumeroon 029 497 028 (Maksujärjestelyt).
Maksun viivästyskorot voidaan erityisestä syystä jättää perimättä. Erityiseksi syyksi voi-daan katsoa esimerkiksi sairastuminen.

Lähde: www.vero.fi