Asunnossa tapahtuva majoitustoiminta

Helsingin kaupungin ”Asunnossa tapahtuvaa majoitustoimintaa” koskeva ohje

Majoitustoimintaa koskevan ohjeistamisen tarkoituksena on selkeyttää sitä, milloin huoneiston hallinnan luovuttamista saatetaan pitää luvanvaraisena ja ammattimaisena majoitustoimintana, eikä esimerkiksi yksityishenkilön oman kodin lyhytaikaisena ja satunnaisena vuokrauksena.

Majoitustoimintaa koskevan ohjeistamisen päämääränä ei ole rajoittaa yksityishenkilöiden kodin lyhytaikaista ja satunnaista vuokrausta tai ammattimaisen ja luvanvaraisen majoitustoiminnan harjoittamista, vaan nostaa esille keskeisiä majoitustoiminnalle asetettuja vaatimuksia sekä siihen liittyvää viranomaismenettelyä. Ammattimaista majoitustoimintaa harjoittavan tulee noudattaa muiden samankaltaisten toimijoiden lailla muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain rakennuslupaa koskevia säännöksiä, majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettua lakia, terveydensuojelulakia ja toimintaa koskevaa verolainsäädäntöä.

Mitä useampi seuraavista majoitustoiminnan tunnusmerkeistä täyttyy yksittäisessä kohteessa, sitä todennäköisemmin kyseessä on majoitustoiminta:

  • Toiminnanharjoittaja on tehnyt asuinhuoneistosta terveydensuojelulain mukaisen majoitustoimintaa koskevan ilmoituksen toimintaa valvovalle Helsingin kaupungin ympäristöpalveluille.
  • Kukaan ei ole kirjoilla asunnossa.
  • Tilasta on solmittu majoitussopimus, johon sisältyy arvonlisävero.
  • Huoneisto on kalustettu.
  • Majoittumista tarjotaan ensisijaisesti vain lyhyeksi ajaksi.
  • Majoittumisen hinta ilmoitetaan vuorokausi- tai viikkokohtaisesti ja hintaan sisältyvät mm. internet, sähkö ja vesi.
  • Toiminnanharjoittaja tarjoaa majoituksen yhteydessä hotellinomaisia palveluita, kuten aamiaista, liinavaatteita, hygieniatarvikkeita tai siivouspalveluita.
  • Huoneistoa tarjotaan välityspalvelun kautta
  • Toiminnanharjoittaja markkinoi huoneistoa majoitustilana
  • Majoittujalla on tavanomaiseen vuokrasuhteeseen verrattuna raja- tut oikeudet, kuten huoneistoon liittyvien aputilojen esim. ullakko- ja kellarivarastojen käyttäminen

Lähde: www.hel.fi

Kiinteistöliitto: Majoitustoiminnan ensimmäiset ohjeet ovat askel oikeaan suuntaan

Helsingin kaupunki on julkaissut ohjeen asunnossa tapahtuvaan majoitustoimintaan. Tämä on nyt ensimmäinen laatuaan. Kiinteistöliitto näkee Helsingin kaupungin laatiman ohjeen hyvänä askeleena oikeaan suuntaan.

Ohjeistamisen tarkoituksena on selkeyttää sitä, milloin huoneiston hallinnan luovuttamista saatetaan pitää luvanvaraisena ja ammattimaisena majoitustoimintana. Ohjeeseen on koottu lista majoitustoiminnan tunnusmerkeistä ja siinä kerrotaan myös majoitustoimintaan kohdistuvasta eri viranomaistahojen valvonnasta.

Kiinteistöliiton mukaan kuitenkin tarkempi määrittely olisi vielä tarpeen, jotta yksittäiset taloyhtiöt saisivat selkeät pelisäännöt ja jotta viranomainen välttyisi yhä kasvavilta yksittäisiltä selvityspyynnöiltä. Siksi seuraava askel olisi lakitasolla, kuten olemme jo lainsäätäjältä toivoneet. Näin esimerkiksi majoitustoimintaa harjoittavan vastuu mahdollisista majoittujan rakennukselle tai kiinteistölle aiheuttamista vahingoista saataisiin toteutettua.

Lähde: ukl.hel.fi