Rikosuhrin korvausasiat

Rikoksen kohteeksi joutuminen on usein järkyttävä ja voimakas kokemus eivätkä uhrin voimat ja tiedot aina riitä oikeuksiensa turvaamiseksi oikeusprosessissa. Rikoksen uhrilla eli asianomistajalla on oikeus saada kärsimänsä vahinko korvatuksi rikoksentekijän taholta ja viime kädessä valtiolta. Avustamme rikoksen uhria tämän oikeuksien turvaamisessa niin esitutkinnan ja syyteharkinnan kuin oikeudenkäynninkin aikana. Vahingonkorvauksen saaminen oikeudenkäynnissä edellyttää tehokasta uhrin etujen ajamista ja lain tuntemusta. Rikoksentekijää ei oikeuden toimesta automaattisesti määrätä korvaamaan uhrin vahinkoja, vaan uhrin on osattava vaatia lainmukaisia vahingonkorvausta ja kulujaan maksettaviksi. Saatuaan lainvoimaisen tuomion voi uhri periä saatavansa rikoksentekijältä viime kädessä ulosottoteitse.

Rikoksen uhrin oikeudenkäyntikulut voidaan korvata kotivakuutukseen oikeusturvaedusta tai peritään rikoksen tekijältä. Selvitämme vakuutusturvasi ja haemme sinulle oikeusturvapäätöksen vakuutusyhtiöstäsi.