Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus.

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja pitäen silmällä ennen kaikkea lapsen etua pyrkiä siihen, että tapaamisoikeuden tarkoitus toteutuu edellä mainitun periaatteiden mukaisesti.

Vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi päättää siitä,
1) että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti;
2) että lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä;
3) että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle;
4) että lapsella on oikeus vanhempien sopimalla tavalla pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Koska monissa tapauksissa em. periaatteet jäävät vain korulauseiksi, toimistomme varatuomarit huolehtivat myös siitä, että lapsen edun lisäksi myös vanhempien oikeus vanhemmuuteen tulee valvotuksi.

Kiireellisissä tapauksissa haemme väliaikaismääräyksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.

Mikäli lähihuoltaja ei ole noudattanut tuomioistuimen päätöksen tai sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen mukaista tapaamisoikeutta, panemme vireille täytäntöönpanoa koskevan kanteen.