Yksityishenkilön elämän suurin hankinta liittyy poikkeuksetta oman asunnon hankintaan.
Lain mukaan ostajalle voi muodostua oikeus vaatia kaupan purkua, hinnanalennusta taikka vahingonkorvausta. Näin siitä huolimatta, että ostaja on täyttänyt ennakkotarkastusvelvollisuutensa ja myyjä sille kuuluvan tietojenantovelvollisuuden.

Ostajalla on kuitenkin velvollisuus reklamoida tietyn ajan kuluessa havaitsemastaan virheestä sen mukaan, tuleeko tapaukseen sovellettavaksi asuntokauppalain tai maakaaren säännökset.

Kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvaetu kattaa tavallisesti oikeudellisen avustamisen kustannukset asuntokauppariidoissa. Varatuomarimme selvittävät vakuutusturvasi ja hakevat Sinulle oikeusturvapäätöksen vakuutusyhtiöstäsi.