Muuttuva työympäristö on asettanut työsuhdeasiat uuden haasteen eteen. Asioiden hyvä hoito on selvä kilpailuvaltti nykyisessä dynaamisessa yritysmaailmassa.

Yritysjärjestelyt, taloudelliset suhdanteet, työmarkkinaosapuolten päätökset, muuttuva lainsäädäntö, EU-direktiivit sekä työntekijöiden kollektiivinen liikehdintä asettavat yrityksen uusien tilannearvioiden eteen.

Allianssi on yrityksenne apuna muun muassa seuraavissa asioissa:

- työsopimukset ja johtajasopimukset
- osakassopimukset
- irtisanomiset ja henkilökunnan uudelleenjärjestelyt
- yhteistoimintamenettely
- työ- ja virkasuhteen päättäminen
- sopimuserimielisyydet / vahingonkorvaukset
- työsuojeluasiat