Sopimuserimielisyydet tai muut riitaisuudet yritystoiminnassa saattavat päätyä viime kädessä oikeuden ratkaistaviksi. Varatuomarimme hoitavat taidolla ja päättäväisyydellä yrityksesi oikeudenkäynnit ja ovat tukenanne oikeusprosessiin liittyvissä kysymyksissä. On tärkeää, että otatte yhteyttä Allianssiin viipymättä, kun saatte tiedon teitä vastaan nostetusta kanteesta tai kun koette yrityksellänne olevan kanneperusteen.

Yritystoiminnalle tyypilliset oikeudenkäynnit ovat prosessuaalisesti haastavia ja ammattitaitoinen avustaja on oikeudenkäynnissä menestymisen ehto.

Varatuomarimme selvittävät puolestanne onko yritystoiminnassanne voimassaoleva oikeusturvavakuutus, joka kattaa pääosin kulunne.