Rikoksen kohteeksi joutuminen on usein järkyttävä ja voimakas kokemus eivätkä uhrin voimat ja tiedot aina riitä oikeuksiensa turvaamiseksi oikeusprosessissa. Rikoksen uhrilla eli asianomistajalla on oikeus saada kärsimänsä vahinko korvatuksi rikoksentekijän taholta ja viime kädessä valtiolta. Toimistomme varatuomarit avustavat rikoksen uhria tämän oikeuksien turvaamisessa niin poliisitutkinnan ja syyteharkinnan kuin oikeudenkäynninkin aikana. Vahingonkorvauksien saaminen oikeudenkäynnissä edellyttää tehokasta uhrin etujen ajamista ja lain tuntemusta. Rikoksentekijää ei oikeuden toimesta automaattisesti määrätä korvaamaan uhrin vahinkoja, vaan uhrin on osattava vaatia lainmukaisia vahingonkorvauksia ja kulujaan maksettaviksi. Saatuaan lainvoimaisen tuomion voi uhri periä saatavansa rikoksentekijältä viime kädessä ulosottoteitse.

Rikoksen uhrin oikeudenkäyntikulut toimistollemme korvataan tavallisesti kotivakuutukseen oikeusturvaedusta tai peritään rikoksen tekijältä. Varatuomarimme selvittävät vakuutusturvasi ja hakevat Sinulle oikeusturvapäätöksen vakuutusyhtiöstäsi. Voit myös saada valtiolta oikeusapua oikeudenkäyntikuluihisi.